stat4u

osrodek01Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Święciechowa z dnia 22 października 1992r.

 

Przedmiotem działalności ośrodka jest:

  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez edukację kulturalną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • tworzenie warunków do rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych,
  • organizowanie działalności rozrywkowej imprez rekreacyjno – sportowych
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu
  • prowadzenie działalności bibliograficzno - informacyjnej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

  • osrodek01
  • osrodek02
  • osrodek03
  • osrodek04
  • osrodek05