stat4u

W dniu 9 października 2002 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano do działania Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.
Spośród zebranych osób wyłoniono czteroosobowy zarząd Klubu, przewodniczącym został pan Marian Klupieć.
Od 2006 roku funkcję przewodniczącego sprawuje pan Stanisław Jankowski, wiceprezesem został Marek Tulewicz i Marian Klupieć, sekretarzem Zdzisław Kowalewicz, skarbnikiem Karol Bartkowiak.
Celem Klubu jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń w zakresie technik strzeleckich. Członkiem Klubu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat.

Obecnie Klub zrzesza 20 członków, którzy spotykają się cyklicznie na zawodach strzeleckich w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

  • kzr01
  • kzr02
  • kzr03
  • kzr04
  • kzr05
  • kzr06
  • kzr07