stat4u

więto niepodległości

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI na terenie naszej gminy będą ograniczone.

 Prosimy o nie gromadzenie się, bowiem przebiegać one będą w okrojonej formie.
         O godz. 10.00 odbędzie się msze święte w intencji Ojczyzny w Długiem Starem, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi odnośnie ilości wiernych w kościołach.
         W imieniu społeczności gminy Święciechowa wiązanki kwiatów przed pomnikiem w Święciechowie i obeliskiem w Długiem Starem złożą wójt gminy Marek Lorych oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Machowiak.