stat4u

wazny komunikat 1024x724 600x424 1 Od 12 października 2020 r. do ODWOŁANIA zostają ZAWIESZONE zajęcia prowadzone w ramach działalności Samorządowego Ośrodka Kultury......

 tj.

- ZPiT MARYNIA

- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI

- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY RAZEM RAŹNIEJ

- ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WIOLA

- CHÓR CECYLIA

- SEKCJA SZACHOWA

- SEKCJA PLASTYCZNA

- KŻR LOK

- OGNISKO MUZYCZNE