stat4u

gorka Rowerowa piegrzymka do Górki Duchownej wyłączie z działem organizatorów. 

W trosce o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz ze względu na obowiązujące zalecenia w X Pielgrzymce Rowerowej dnia 25 sierpnia biorą udziałl tylko delegacje organizatorów . tj. ZPiT Marynia, SOK i Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo.