stat4u

  • wiatrak01
  • wiatrak02
  • wiatrak03
  • wiatrak04
  • wiatrak05

    Święciechowski WIATRAK stoi na krańcu wsi przy ulicy Śmigielskiej, przy drodze do Wilkowic. Jest to wiatrak typu koźlak – najstarszy i najpopularniejszy typ wiatraka występujący na ziemiach polskich. Jego nazwa pochodzi od kozła, czyli specjalnej podstawy, na której spoczywa cały korpus budowli.
Cechą charakterystyczną koźlaków, jest to, że cały budynek wiatraka wraz ze skrzydłami jest obracany wokół pionowego, drewnianego słupa tzw. sztembra.
    Sztember podparty jest czterema zastrzałami, a jego dolne zakończenie tkwi w dwóch krzyżujących się podwalinach – tak skonstruowane  podparcie budynku wiatraka nosi nazwę kozła.
    Wiatrak zbudowany jest z drewna – posiada trzy kondygnacje. Dolna kondygnacja była wyłączona z użytkowania, gdyż zajęta była przez konstrukcję kozła. Na kondygnacji środkowej i górnej odbywała się produkcja mąki. Wejście do dolnej kondygnacji było osobne. Na kondygnacje środkową platformą , a na górę bardzo stromymi schodami umieszczonymi wewnątrz wiatraka.
Mechanizm mielący zboże - a więc złożenie kamieni młyńskich znajduje się na trzeciej kondygnacji. Napęd urządzeń młyńskich odbywał się za pomocą drewnianego wału skrzydłowego i osadzonego na nim koła palecznego – zazębionego z mniejszym kołem zębatym. Wszystkie mechanizmy i przekładnie wykonane były z elementów drewnianych łączonych ze sobą bez użycia stali.

  Wiatrak początkowo stał na święciechowskiej ziemi w towarzystwie innych wiatraków. Najstarsi mieszkańcy Święciechowy twierdzą, że  było ich 17.  Zachowany wiatrak był  najmłodszym oraz najlepszym wiatrakiem.
Oprócz kamieni młyńskich był wyposażony w specjalne walce, dlatego mielił zborze z którego powstawała mąką wysokiej jakości.
           
    Święciechowski wiatrak powstał w 1879 roku. Taka data widnieje na belce wiatraka, umieszczonej na drugiej – środkowej kondygnacji.
                        
                                                            
            I. Miesier  Fundator
            Geb : von   A. Weigt
            Im Jahn   1878


    Pan I .MIESIER był pierwszym właścicielem wiatraka. Miał on same córki, nie posiadał syna, który przejął by po nim wiatrak.  Aby młyn nie pozostał bez opieki  w podeszłym wieku (około 3-4 lat przed wojną) sprzedał go panu  Franciszkowi Kubiakowi.

    Następny właściciel wiatraka - pan Kubiak  był Polakiem, a jego żona była Niemką. Oprócz wiatraka w posiadaniu pana Kubiaka była również piekarnia.

W latach powojennych czas świetlności wiatraka minął. Wiatrak zaczął podupadać. Właścicielem wiatraka w roku 1956 został pan Ignacy Masztalerz, zakupując grunt na którym stał wiatrak.  29.06.1983 roku od Pana Masztalerza wiatrak zakupiła Gmina Święciechowa, co jest zapisane w księdze wieczystej nr 39/14.

Na początku lat 80 zaczęto renowacje wiatraka - odnowiono między innymi wielkie koło wiatraczne. Po rozpoczęciu budowy ośrodka zostały rozebrane śmigła, ponieważ uniemożliwiały rozstawienie rusztowań.

W latach 1983 -1997 wiatrak pełnił rolę magazynu.

28.03.1988 roku wiatrak został wpisany w rejestr zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 1104/ A / LE

18 września 1997 roku Zespół Pieśni i Tańca „MARYNIA” zwrócił się z prośbą do Dyrektora Ośrodka Kultury w Święciechowe o udostępnienie pomieszczeń wiatraka z przeznaczeniem na utworzenie IZBY REGIONALNEJ.

2 października 1997 roku Dyrektor SOK wyraził zgodę na utworzenie w wiatraku Izby Regionalnej.

W  listopadzie 1997 zostały rozpoczęte prace związane z adaptacją obiektu .
Wiatrak został wysprzątany, zakonserwowany, założono instalację elektryczną, pomalowano okna, zamontowano nowe schody.

13 września 1998 roku odbyło się uroczyste otwarcie w wiatraku Izby Regionalnej, w której zgromadzono przedmioty codziennego użytku w gospodarstwie domowym na początku ubiegłego stulecia.